NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118321 engagementen dankzij 16882527 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik gebruik mijn compost.

Strooi in de herfst, na de laatste oogst en vóór het inzaaien van groenbemesters (rogge, klaver, wikke …), halfvergane compost op het braakland.

Een vijf cm dikke laag beschermt de bodem tegen vorst en regen. Compost geeft tevens voedsel aan de micro-organismen die er leven.

Rijpe compost gebruik je bij het zaaigoed in de lente, als grondverbeteraar tussen twee teelten in, als bodembedekker die moet verhinderen dat er ongewenst kruid tussen de jonge planten uitschiet …

Maar zelfs goed verteerde compost is niet goed voor bolplanten (look, ui …), kleine bladgroenten (waterkers, veldsla …) en kruiden.

Een composthoop is wel een perfecte groeibodem voor pompoenen en reuzenpompoenen (zaai ze in mei). 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel