NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118406 engagementen dankzij 16882673 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik maak het verschil tussen zwaluwen en gierzwaluwen.

Met zijn zwartbruin lijf en zijn heel lange sikkelvormige vleugels is de gierzwaluw (Apus apus) goed thuis in de stad: hij nestelt er in holtes onder de daken van hoge gebouwen. Je herkent hem aan zijn schril geschreeuw en zijn snelle vlucht, waarbij hij afwisselend naar beneden duikt en fladderend omhoog schiet.

De rug van een huiszwaluw (Delichon urbica) is zwartblauw en zijn buik en stuit zijn wit. Hij bouwt zijn nest met modder onder een balkon of een dakrand. Maar hij verdwijnt stilaan uit de stad: te veel vervuiling en te weinig modder …

De boerenzwaluw (Hirundo rustica) heeft een zwartblauwe rug, een crèmekleurige buik, een kastanjebruine keel en een heel lange vorkstaart. Deze plattelandbewoner bouwt zijn nest met modder in schuren, stallen … 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel